GUSTAV KLIMT (1862-1918)
Gustav Klimt (1862-1918) Als vooraanstaand lid van de vernieuwende kunstenaarsgroep Sezession geldt Klimt als een van de voornmaamste wegbereiders van de moderne schilderkunst. Daarnaast roept zijn ornamentele Jugendstil onweerstaanbaar het Weense fin-de-siècle-gevoel op: elitair, burgelijk-liberaal, soms decadent-behagend-decoratief. De combinatie van de monumentale stijl, de bijna Byzantijnse ornamentiek en klassiek symboliek levert een zeer herkenbare oeuvre op, geschapen tegen de achtergrond van de kenmerkende romantiek van zijn tijd. In de eigen woorden van de Sezession: “De kunsten leiden ons naar een ideaal rijk, de enige plaats waar we zuivere vreugde, zuiver geluk en zuivere liefde kunnen vinden. Koor der paradijsengelen. Vreugde van goddelijke vonken. Deze kus van de hele wereld!

<< vorige pagina

volgende pagina >>