HIĖRONYMUS BOSCH (+1516)
De in artistiek opzicht wereldberoemde geniale voorloper van het surrealisme, was in zijn tijd uniek en radicaal vernieuwend. Hiėronymus, kortweg Jeroen, Bosch werd ten tijde van de overgang van de middeleeuwen naar de renaissance, geboren te ‘s-Hertogenbosch in het hertogdom Brabant.

Bosch plaatst fantastische motieven in een vijandige wereld vol mystiek, vanuit de overtuiging dat de mens door eigen domheid en zondigheid ten prooi is gevallen aan de duivel. Hij houdt met cerebrale ironie en magische symboliek de wereld een spiegel voor, en ontziet daarbij niemand. Hij richt zijn spottende pijlen evengoed op de hypocrisie van de clerus als op de mateloosheid van de adel en de zedeloosheid van het volk.

De stijl van Jeroen Bosch komt voort uit de traditie van de boekverluchtingen (middeleeuwse handschrift-illustraties). De karikaturale verbeelding van het kwaad kent aspecten van bezwering, maar dient tevens als confronterende waarschuwing op theologische gronden.


<< vorige pagina

volgende pagina >>